समाचार

सियोना श्रेष्ठ को स्वास्थ्य फेरी समस्या उपचारका लागि पोलण्ड जादै सिघ्रा स्वास्थ्य लाभ को कामना गरौ|

बिचरी सियोना श्रेष्ठ को स्वास्थ्य फेरी समस्या देखिएको छ!!! फेरी पोलण्ड जादै सिघ्रा स्वास्थ्य लाभ को कामना गरौ|| पुरा पद्नुहोस

देश बिदेश मा रहनु भएका हरेक नेपाली आमा बुवा दाजु भाई दिदी बहिनी ले आफ्नै खोक बाट जन्मएको छोरी सरहा सोचेर सबै ले सहयोग गरेर उस्को उपचार सफल भएको थियो तर दैब ले कस्तो खेल खेलेन होला बिचरी सियोना श्रेष्ठ को स्वास्थ्य फेरी समस्या देखिएको छ!!! फेरी पोलण्ड जादै सिघ्रा स्वास्थ्य लाभ को कामना गरौ || पुरा पद्नुहोस

देश बिदेश मा रहनु भएका हरेक नेपाली आमा बुवा दाजु भाई दिदी बहिनी ले आफ्नै खोक बाट जन्मएको छोरी सरहा सोचेर सबै ले सहयोग गरेर उस्को उपचार सफल भएको थियो तर दैब ले कस्तो खेल खेलेन होला बिचरी सियोना श्रेष्ठ को स्वास्थ्य फेरी समस्या देखिएको छ!!! फेरी पोलण्ड जादै सिघ्रा स्वास्थ्य लाभ को कामना गरौ ||

undhiyu

 

 

Related Articles

Back to top button