समाचार

नब्बे करोड अन्तःशूल्क चुक्ता गरेपछि मात्रै ‘गो’र्खा ब्रु’अरी’को वि’यर बजारमा जान पाउने

काठमाडौं । आ’न्तरिक रा’जश्व विभागले ‘गो’र्खा ब्रु’अरी’ले नयाँ दर अनुसारको अ’न्तःशूल्क बापतको ९० करोड रुपैयाँ चु’क्ता नगरेसम्म आफ्नो वि’यर बजारमा लै’जान रो’क लगाएको छ ।राजश्व विभागले वि’यरको गु’णस्तर न’पुगेर थप ग’रेको अ’न्तःशूल्कसहितको रकम चु’क्ता गरेपछि मात्रै बजारमा लै’जान अनुमति दिने श’र्तसहितको पत्र पठाएको हो ।विभागले पच्चास (५०) प्रतिशतभन्दा कम जौं’को मात्रा भएको वि’यरलाई लो’कल र’क्सीको श्रेणीमा रा’ख्ने र अ’न्तःशूल्क प्रतिलिटर ४ सय २३ रुपैयाँ न’तिरेसम्म बजारमा लै’जान रो’क लगाएको जनाएको छ ।

का’नून अनुसार पच्चास प्रतिशतभन्दा कम जौं’को मात्रा भएको मा’ल्टको अन्तःशूल्क लो’कल र’क्सी स’रह प्रतिलिटर ४ सय २३ रुपैयाँ ला’ग्ने बताइएको छ ।सोही कारण विभागले गुणस्तर ख’स्किएपछि नयाँ द’र अनुसार अ’न्तःशूल्क ति’र्नुपर्ने भ’न्दै उ’क्त निर्णय परिवर्तन हुन नसक्ने बताउँदै आएको छ । तर, पच्चास प्रतिशतभन्दा बढी जौं’को मात्रा भएको वि’यरमा भने अन्तःशूल्क प्रतिलिटर १ सय ६५ रुपैयाँ मात्रै लाग्छ ।तर, गो’र्खा ब्रु’अरीले भने अ’न्तःशूल्कमा अ’सन्तुष्टि ज’नाउँदै आएको छ । गो’दाममा रहेका ४ लाख ३७ हजार ब’क्स वि’यरमा आन्तरिक राजश्व विभागले अ’नुगमनपछि गु’णस्तर घ’टेकाले उच्च अ’न्तःशूल्क लगाउने नि’र्णय ग’रेको ज’नाएको हो ।

Related Articles

Back to top button