समाचार

जापानमा नेपाली कामदारको माग तलब १लाख ८७ हजार, पूरा हेर्नुहोला।

जापानमा नेपाली कामदारको माग भै आएको हुँदा कट्रक्सन फिल्डमा योग्य महानुभाबले तलको ठेगानामा सम्पर्क गर्नुहोला।वर्ल्ड ओभरसियर कम्पनी।Please contact manpower company below for further information:Manpower: World Favour Overseas Pvt. Ltd.Address: Maharajgunj-3, Kathmandu, Nepal
Phone No.: +977-4721540, 4721541, 4721543
Mobile No.: 9851048967, 9851049869, 9851021475, 9851032959, 9851025597
Email: [email protected]

GS Nepal

Related Articles

Back to top button