समाचार

“कुलमानको समर्थनमा सडकमा निस्कन्छौ टाउको फुटेफुटोस” – बल्छी धुर्बे

कुलमानको समर्थनमा सडकमा निस्कन्छौ टा*उको फु*टे*फु*टोस भन्दै बल्छी धुर्बे र राजु मास्टरले गरे यस्तो घोषणा (हेर्नुहोस भिडियो)कुलमानको समर्थनमा सडकमा निस्कन्छौ टा*उको फु*टे*फु*टोस भन्दै बल्छी धुर्बे र राजु मास्टरले गरे यस्तो घोषणा (हेर्नुहोस भिडियो)कुलमानको समर्थनमा सडकमा निस्कन्छौ टा*उको फु*टे*फु*टोस भन्दै बल्छी धुर्बे र राजु मास्टरले गरे यस्तो घोषणा (हेर्नुहोस भिडियो)

source: aja ko sandesh

Related Articles

Back to top button