समाचार

लाखौ लाख ले हेरेको भाइरल भिडियो नेपाली ‘पञ्जे बाजामा’ एक पछि अर्को अहिले सम्मकै उत्कृष्ट डान्स

काठमाडौ,।पञ्चै बाजा (पञ्च बाजा, पञ्चे बाजा) अथवा पाँच बाजा हरू’को समुह हो । यो बाजा नेपाल को प’हाडी भेक तथा भार’त को सि’क्किम तथा दा’र्जीलिङ मा ब’जाईने गरि न्छ। पञ्चै बाजा’माद’माहा, झ्याली, ट्या’म्को, ढो’लकी र सहना’ई पर्द छन् ।पन्चे बाजा, नेपाली धा’र्मिक एबम् साँ’स्कृ’तिक बाजा को रूप मा प्रयो’ग हुदै आएको पनि छ। मौलि’क संस्कृति को ध’रोहर हो । यो बाजा विभि’न्न

धा’र्मिक तथा सा’माजिक उत्सव को बेला मा बजाउ’ने गरिन्छ । जस्तै: विवाह, व्रत’वन्ध, चाड’बाड, जात्रा, रो’पाईं, पूजा-आजा आदि । नेपाली संस्कृ’तिमा कुनै ठूलो का’र्य गर्दा साईत को मह’त्त्व हु’न्छ।

त्य’स्ता सा’ईत हरू’मा मङ्गल धुन ब’जा’एर उक्त साईत लाई शुभ ब’नाउ’ने चलन छ। म’ङ्गल धुन ब’जाउन को लागि पञ्चे बा’जा सबै भन्दा प्रच’लित बा’जा हो । परम्प’रागत रूप’मा नेपाल का दमाई

समु’दाय ले मात्र यो बा’जा बजाउ ने गर्द’थे । हाल यो बाजा वि’भिन्न समु’दाय का पुरुष र प’छिल्ला दिन हरुमा महिला हरु ले पनि ब्यब सा’यिक रुप’मा ब’जा’उन थाले’का छन् । रूप’ले नेपा’ली परम्प’रागत

वि’वाह कार्य’क्रम’मा ब’जाईने गरि’न्छ । त्यसै ले गर्दा पनि यो बाजाले केही हद’सम्म व्यव’सायी’कता पाए को छ । तर नेपा’ल को श’हरी भेक मा यो बाजा’ले आधु’निक ब्या’ण्ड बा’जा सँग पञ्चे बा’जा

ले प्रति’स्पर्धा गर्नु परे को छ र पनि पन्चे बाजा’मा नेपा’ली सं’स्कृति झल्कि ने भए कोले यस बा’जा को छुट्टै स्थान छ।यस्तै पन्चे बा’जा मा नाच्ने चलन पनि निकै नै रहिआ’ए को छ । बिशेष गरि

बिहे’मा पन्चे बाज’मा नाच्ने चलन छ । य’सै बीच बिहे’मा पन्चे बाजा’मा नाचे’को भिडि’यो हरु पनि निकै भा’इरल छन । भिडि’यो हेरि मन परेे धेरै भन्दा धेरे शेेेयर गरि प्रति’क्रिया हरु दिनु होस्

यस्तै,। सा’माजिक स’ञ्जालमा निक्कै भा’इरल हाथ’मा पैसा मु’ट्ठी पा’रेर सडक पे’टी मा सुत्ने भो’खा गरी ब’लाई स’हयोग दिने ब’हिनी गिभिना म’गर उहाँ हुनु’हुँदो रहे छ ।

उ’हाँको यस सह’योगी मन र मान’वीय परिचय’को सम्मान गर्द’ छु। तपाईं ज’स्तो नारी मै पा’इन्छ संसार मा । गिभिना मग’र ले अ’हिले सम्म धेरै लाई सयो ग गरि सके को छ ।

हात मुठी पारेर पै’सा हरु दिने उस्को यो सै’ली टिक टक मा भा’ईरल भए को थियो । आ’उनुहोस हेरै यो भिडि’यो जुन भर्खरै सा’र्बज’निक भए को छ ।

पो’खरा’मा बसो बास गर्ने २४ वर्षिय गिभि’ना पेशा गत रूप मा उनि शि’क्षि’का पनि हुन । आ’फ्नो काम बा’हेक खाली स’मय’मा उनले स’योग गर्ने काम गर्द छन ।[][]

भिडियो[][]

Related Articles

Back to top button