समाचार

निर्दयी छोरा जसले आफ्नै’ आमालाई ४ तल्ला बाट धकेले

भा रतको राजकोट स्थित एक अ पा र्टमे न्टको चौ थो त ल्लाबा ट छो राले आ माला ई ध के लेर ह त्या गरेको एक भिडियो सार्वजनिक भएको छ।

भा रतको राजकोट स्थित एक अ पा र्टमे न्टको चौ थो त ल्लाबा ट छो राले आ माला ई ध के लेर ह त्या गरेको एक भिडियो सार्वजनिक भएको छ।

सि सिटिभी फु टेजमा स न्दिपनाम गरेका ती युवकले आ माला ई आफु ब स्दै आएको अपार्टमेन्टबाट बा’हिर निका लेर लि फ्टसम्म ल गेको प्र ष्टरु पमा देखिन्छ।सन्दिपले छतमा जाँदा आ माला ईसँगै लिएर जा न्छन् र केहिबेर पछि एक्लै फ र्किन्छन्।

उ कोठामा पुगेको केही बेरमै एक यु वक उनको अ पार्टमेन्टमा आएर आ माले छतबाट ख सेर आ त्मा ह त्या गरेको कुरा सु नाउँछन्। उनले नाटक गरेर आमा खसेको ठाउँमा जा न्छन्। सु रुमा राजकोट प्रहरीले पनि आ त्मह त्या गरेको पुष्टि ग र्‍यो। तर, पछि राजकोट प्रहरीले अनुसन्धानका क्र ममा ती ६४ वर्षीया म हिलाको ह त्या भएको ब ताए।

Related Articles

Back to top button